چاته به څنګه چاته څنګه ښکاري «» ده ته خوروغه دزړه څنډه ښکاري

چاته به څنګه چاته څنګه ښکاري   «»    ده ته خوروغه دزړه څنډه ښکاري
وئيل کیږي چې له افغانستان څخه دامریکا دفؤځیانووتل به ژرپېل شي . رښتیا به وي که نه خوکه فؤځي جینکۍ پاتی شي ، زمونږه خؤښه ده ، دماشومانوبه ورسره ساعت تېروي

Blog Archive دبلاګ ارشیف

۱۳۹۱ شهریور ۱۱, شنبه

لاسونه دواړه ورته غؤړکړه

بیادډانګوغرب ته اتڼ کوه لالیه


تاوېل تباه شومه ډېرغټ دی

دلیلاغم ته به ځان څنګه ټينګوومه

آهونه مه کؤه لږټينګ شه

مینه سړې له ګړنګونوغؤرځوینه


که خدای کؤل سبایې رېبم

مایې په بېخ کی الوګان لیدلي دینه

ولاکه بیایې رانه ښخ کړی

دزهروبوټی دی راشین به شي مئينه


په بېخ کی سهره ورله ورکړه

دکټ دپښې په څېربادرنګ واخله مئينه


څومره به سوراوسپین وي خدایه

زمازړګی یې ددیدن ارمان کؤينه

لږیې په پټه راښکاره کړه

داستادمخ دیدن ته تږی یم مئينه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

POPPY NEW YEAR

POPPY NEW YEAR

HAPPY Q SIR

HAPPY Q SIR

HAPPY FEW SIR

HAPPY FEW SIR

دابلاګ اوموخه یې څنګه ده ؟